Nyårsläger 22/23

“Hitintills Herren har hjälpt”

(Lova Herren 20, 430)

TORSDAG – 29 DECEMBER

18.30 Kvällsmöte Ebenezer – 1 Sam 7:12 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

FREDAG – 30 DECEMBER

10.00-12.00 Varför lutheran? – Daniel Johansson

15.00 Om Herren inte varit med oss… Ps 124 – David Appell
Länk till inspelning

18.00 Kvällsmöte Ung 2023 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

LÖRDAG – 31 DECEMBER, NYÅRSAFTON

10.00-12.00 Väktare vad lider natten Jes 21:11 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

15.00 Ur historieboken – A C Rutström – präst, poet och politiker – Lars G Brandt
Länk till inspelning

20.00 Nyårsvaka
När jag är svag – 2 Kor 12:10 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

SÖNDAG – 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN

11.00 Högmässa – I Jesu namn, Joh 13:1-14
Länk till YouTube
liturg: David Appell
predikant: Thor Fremmegård
barnen medverkar med sång

Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Shen och gav den namnet Eben-Ezer, och han sade: “Ända till nu har Herren hjälpt oss.”
1 Sam 7:12

Namnet på stenen är ett budskap som har hjälpt många. Guds folk har sjungit om denna hjälp: “Hitintills Herren har hjälpt mig så väl, intill idag, till idag!”

Många har erfarit: Herren har hjälpt i både motgång och medgång, i sjukdom och faror, i frestelser och prövningar.

Ändå kan vi tänka: hur blir det med framtiden och det jag ser som mörka moln i horisonten? Herren kommer emot dig och säger: Jag är densamme! Så långt som tills idag har jag hjälpt dig! Jag är trofast, jag vill hjälpa dig och bära dig idag och alla dagar!

(ur boken: “Jeg vil stadig bäre jer”, Karl K Riis)

Temat för nyårslägret 22/23 påminner oss om Guds trofasthet, bakåt i tiden igenom hela frälsningshistorien, idag – mitt i den vardag som är vår – och framåt i tiden, ända in i evigheten.Temat kommer belysas från olika vinklar under lägret och det är vår bön att vi därigenom får “växa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 3:18)

Varmt välkommen att fira nyår på Fridhem!

Om talarna
Thor Fremmegård, lärare på Fjellheim Bibelskola, Tromsö
Daniel Johansson, lektor Församlingsfakulteten, Göteborg
David Appell, kyrkoherde Sackeuskyrkan, Umeå

Pris
Enstaka måltider:
Frukost: 50 kr, kvällsfika: 40 kr, fruktfika: 20 kr, nyårsvaka: 150 kr, lunch/kvällsmat: 90 kr
logi per natt: 100 kr (Fridhem har begränsat antal sängplatser, så först till kvarn gäller!)
Hela lägret (exkl logi och frukost): 720 kr
Hela lägret (inkl logi och frukost): 1170 kr

0-4 år: gratis
5-12 år: halva priset
familjer betalar max 4 x vuxenpris

tillresande studenter och skolungdomar med mer än 15 mils resväg får 30% rabatt på lägerpriset (pris hela lägret efter avdragen rabatt: 819 kr)

Adress
Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070 780 99 28

Temadag – Fri och förankrad

Fri och förankrad – Luthers lilla katekes
Lördag 19 november
Fridhem

Egil Sjaastad, tidigare lärare vid Fjellhaug i Oslo, har nyligen utkommit med boken “Fri og forankret” som går igenom Luthers Lilla katekes och visar på dess betydelse för den kristna tron och själavården.

Denna dag kommer fokusera på två huvudteman i boken. Förmiddagen ägnas åt temat i bokens första del och kommer handla om katekesen och livet tillsammans i äktenskap, familj och samhälle. Med utgångspunkt i fjärde, femte och sjätte budet tar vi oss an utmaningarna som möter själavårdare i dagens samhälle.

På eftermiddagen kommer glädjen över Jesu person och verk belysas och fördjupas utifrån bokens reflektioner om andra trosartikeln. Ämnet kommer behandlas ur ett själavårdande perspektiv.

Dagen riktar sig till alla!

Lördag 19 november

10.00 Morgonbön

10.15 “Fri och förankrad” del 1 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

12.00 Lunch

13.00 “Fri och förankrad” del 2 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Återsamling i storgrupp, möjlighet att ställa frågor till Egil

ca 15.30 Avslutning

18.00 Kvällsmöte Bönen Fader vår Egil Sjaastad
Sång

Pris: lunch: 80 kr
eftermiddagsfika: 20 kr
(0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset)

Anmälan till lunch och fika senast 13 november.
Länk till anmälan.

Egils bok kommer finnas till försäljning under temadagen.

Körhelg

29-30 okt Fridhem

Lördag
10.00 Inledning
10.30 Körövning
12.00 Lunch
13.00 Körövning
14.00 Fika
14.30 Bibelstudium (Daniel)
15.30 Körövning
16.30 Middag
18.00 Offentligt möte – sångkväll med andakt (Mattias B)
Kvällsfika

Söndag
09.00 Körövning
11.00 Gudstjänst med körsång
Kyrkfika
14.30 Avslutning

Körledare:
Lotta, Maria, Lukas & Daniel
Körsångerna är på nivå för ungdomar & vuxna.
Anmälan sker via denna länk.

Sista anmälningsdag torsdag 27 oktober.

Alla är välkomna!

Fredagsgrupperna

Fredagsklubben & Juniorgruppen
HÖSTEN 2022

Fredagsklubben (årskurs 1-3)

Datum Ämne Aktivitet
9/9 4:e budet:
Hedra din far och mor
Lekar
23/9   Ingen Fredagsklubb
7/10 5:e budet:
Du ska inte mörda
Hallen
21/10 6:e budet:
Du ska inte begå äktenskapsbrott
Pyssel
4/11   Höstlov
Ingen Fredagsklubb
18/11 7:e budet:
Du ska inte stjäla
Hallen
2/12 8:e budet:
Du ska inte bära falskt vittnesbörd om din nästa
Pyssel
16/12 9:e & 10:e budet:
Du ska inte ha begär..
Lekar

 

Juniorgruppen (årskurs 4 och uppåt)

Datum Ämne Aktivitet
9/9 4:e budet:
Hedra din far och mor
Lekar
23/9   Ingen Juniorgrupp
7/10 5:e budet:
Du ska inte mörda
Hallen
21/10 6:e budet:
Du ska inte begå äktenskapsbrott
Hallen
4/11   Höstlov
Ingen Juniorgrupp
18/11 7:e budet:
Du ska inte stjäla
Pingis & brädspel
2/12 8:e budet:
Du ska inte bära falskt vittnesbörd om din nästa
Hallen
16/12 9:e & 10:e budet:
Du ska inte ha begär..
Lekar

 

Välkommen till en ny termin i Fredagsklubben och Juniorgruppen på Fridhem!

Undervisningen i höst kommer, i likhet med vårens samlingar, handla om Guds tio bud som Mose fick på Sinai för många år sedan, men som fortfarande är lika viktiga och sanna. Genom buden lär vi oss vem Gud är och vem vi är, och vi förstår att vårt enda hopp är Jesus som är världens Frälsare och vår bäste vän.

Vi kommer hitta på olika aktiviteter och ha kul ihop och vi hinner även med en fruktstund (Fredagsklubben) eller fika (Juniorgruppen).
I Juniorgruppen turas vi om att bjuda på fika till hela gruppen (ca 25 barn). I Fredagsklubben turas vi om att bjuda på frukt till alla (ca 20 barn). Kolla på föregående sida om det är din tur.

Fredagsklubben är för barn i åk 1-3 och Juniorgruppen är för åk 4 och uppåt. Vi träffas varannan fredag (jämna veckor) på Fridhem kl 18.30-20.00 (om vi är i hallen, är sluttiden istället 20.30).
Vi ses!

Kontakt:
Katrine Åström, barnledare 070-78 09 928
katrine.astrom@elmnord.se

UG hösten 2022

16 september UG upptakt David
23 september Ungdomsmöte Fjellheim
30 september Mattias
7 oktober Kvällsmöte Fridhem (Sackeuskyrkan församlingshelg)
14 oktober Kvällsmöte i Bjurfors
28 oktober Janne
11 november Mattias
25 november Janne
9 december David

Vi inbjuder ungdomarna till samlingar på Fridhem övriga fredagar kl 20, med början 21 oktober med fokus på gemenskap och enklare undervisning, samtal i något angeläget ämne, där ledarna kan hjälpa till med andakt och aftonbön.

Välkomna!

Ungdomsledare, Hjälpledare och Lärare

Temadag/barndag

Det judiska folket och Nya testamentet

Lördag 3 september
Missionsgården Fridhem i Vännäs

När Jesus kom till sitt folk tog somliga emot honom – men de flesta inte. Under historiens gång har judarna
varit utspridda i många länder, där somliga blivit omvända till kristen tro. Omvändelser sker också i dag. Av
staten Israels knappt 7 miljoner etniska judar uppskattas antalet som bekänner sig som kristna vara
15.000-30.000.
Vilken ställning har de icke-kristna judarna till Gud, efter att Gamla testamentets löfte om Jesus uppfyllts?
Finns det särskilda löften till det judiska folket? Övergav Gud dem när de förkastade Messias? Ja, vad lär
Nya testamentet – och hur ska det forma vår syn på mission i Israel?
Vår förhoppning är att Sahar Sadlovsky Gold, från Tel Aviv i Israel, ska besöka Fridhem lördagen 3
september och beröra dessa frågor. Sahar kom till tro på Jesus först som ung vuxen. Han arbetar nu som
evangelist i landet och studerar samtidigt teologi. Sahar talar till oss på engelska som översätts till svenska.

Parallellt med temadagen planeras det att hållas en BARNDAG.

10.00 Inledning (David Appell)
10.15 Presentation av Sahar (Daniel Brandt)
10.25 Israel i Nya testamentet (Sahar Sadlovsky Gold)
11.10 Kaffe
11.25 Evangelisk-lutherskt missionsarbete i Israel (intervju av Sahar)
12.00 Frågestund & avslutning
12.30 Lunch

Anmälan till lunchen görs på följande länk senast torsdag 1 september.
https://forms.gle/h3H19m23ejQzRBka9

Kostnad: 40 kr för vuxen, 20 kr för barn (barndagen).

“Till er hedningar säger jag:
som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,
i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.”
Rom 11:13-14

Arrangör: Missionsgården Fridhem