Temadag/barndag

Det judiska folket och Nya testamentet

Lördag 3 september
Missionsgården Fridhem i Vännäs

När Jesus kom till sitt folk tog somliga emot honom – men de flesta inte. Under historiens gång har judarna
varit utspridda i många länder, där somliga blivit omvända till kristen tro. Omvändelser sker också i dag. Av
staten Israels knappt 7 miljoner etniska judar uppskattas antalet som bekänner sig som kristna vara
15.000-30.000.
Vilken ställning har de icke-kristna judarna till Gud, efter att Gamla testamentets löfte om Jesus uppfyllts?
Finns det särskilda löften till det judiska folket? Övergav Gud dem när de förkastade Messias? Ja, vad lär
Nya testamentet – och hur ska det forma vår syn på mission i Israel?
Vår förhoppning är att Sahar Sadlovsky Gold, från Tel Aviv i Israel, ska besöka Fridhem lördagen 3
september och beröra dessa frågor. Sahar kom till tro på Jesus först som ung vuxen. Han arbetar nu som
evangelist i landet och studerar samtidigt teologi. Sahar talar till oss på engelska som översätts till svenska.

Parallellt med temadagen planeras det att hållas en BARNDAG.

10.00 Inledning (David Appell)
10.15 Presentation av Sahar (Daniel Brandt)
10.25 Israel i Nya testamentet (Sahar Sadlovsky Gold)
11.10 Kaffe
11.25 Evangelisk-lutherskt missionsarbete i Israel (intervju av Sahar)
12.00 Frågestund & avslutning
12.30 Lunch

Anmälan till lunchen görs på följande länk senast torsdag 1 september.
https://forms.gle/h3H19m23ejQzRBka9

Kostnad: 40 kr för vuxen, 20 kr för barn (barndagen).

“Till er hedningar säger jag:
som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,
i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.”
Rom 11:13-14

Arrangör: Missionsgården Fridhem

Sommarläger 2022

Evangelium – Guds kraft till frälsning

Torsdag 28 juli

18.30 Inledningsmöte
Inget annat evangelium, Gal 1:1-12
Josef Birgersson
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Fredag 29 juli

10:00 Förmiddagsmöte
Psaltaren I
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

11.15 Psaltaren II
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

14.45 Seminarium
Människovärde/abort/dödshjälp
Peter Henrysson
Länk till ljudinspelning

16.00 Friköpt från lagens förbannelse
Gal 3:1-24
Josef Birgersson
Länk till ljudinspelning

18.30 Kvällsmöte
Predikan: Peter Henrysson
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Lördag 30 juli

10.00 Förmiddagsmöte
Barn och arvinge, Gal 4:1-7, 21-31
Josef Birgersson
Länk till ljudinspelning

11.15 Jag tror på Den Helige Ande som har talat genom profeterna
Peter Henrysson
Länk till ljudinspelning

14.45 Evangelium till alla folk – från ELM:s utlandsmission
Rakel Smetana
Ingen inspelning

16.00 Psaltaren III
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

19.30 Kvällsmöte
Köttet och Anden, Gal 5-6
Josef Birgersson
Sång av 2021-års konfirmander
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Söndag 31 juli

11.00 Högmässa
Jonatan Ådahl
Predikan Peter Henrysson
Sång av barnen
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Om talarna:
Josef Birgersson, Norge, kristendomslärare på Val videregående skole, predikant i NLM
Peter Henrysson, Lund, advokat och predikant i ELM, redaktör för Begrunda
Jonatan Ådahl, Kvänum, lärare på Församlingsfakulteten och präst i Missionsprovinsen

Pris:
Frukost: 45 kr, kvällsfika/korv: 30 kr, fruktfika: 20 kr,
lunch och kvällsmat: 80 kr

0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset
maxpris: 4 x vuxenpris

Pris hela lägret:
(exkl logi och frukost): 530 kr
(inkl logi och frukost): 815 kr

Kontakt:
missionsgårdspastor Jan Ulrik Smetana, janne.smetana@elmnord.se, 072-230 22 04
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070-780 99 28

Påskfirande 2022

Skärtorsdagen 14 april

Text: Luk 22:7-23

18.30 Nattvardsgudstjänst Sackeuskyrkan David Appell
19.00 Nattvardsgudstjänst Fridhem Jan-Ulrik Smetana

Långfredagen 15 april

Fridhem

11.00 Gudstjänst Luk 23:26-49
David Appell och Elias Eliasson
söndagsskola
Länk till YouTube

12.30 Lunch

13.45 “Vid korset” Hebr 10:1-25
Johan Åström
Länk till inspelningar

14.45 “Jesu dödsstund” Bibelläsning och bön

15.15 Eftermiddagsfika

16.00 “Vid graven” Luk 23:50-56
Jan-Ulrik Smetana
Länk till inspelningar

Påskafton 16 april

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
Bibelns texter i ord och ton
Länk till inspelningar

20.00 Kvällsfika

Påskdagen 17 april

11.00 Högmässa Luk 24:1-12 Jan-Ulrik Smetana och David Appell
Under predikan: undervisning i Arken för barn från 5 år
Länk till YouTube

13.15 Lunch

För ungdomar

Påskafton 16 april

12.30 Lunch

13.30 Samling 1
Jan-Ulrik Smetana

14.30 Aktivitet

16.00 Samling 2
Andreas Hector

17.00 Kvällsmat

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
gemensamt för alla åldrar

20.00 Kvällsfika

20.30 Kvällssamling/aftonbön

Välkommen att fira påsk på Fridhem i samarrangemang med Sackeuskyrkan!

Genom Bibeltexter och sånger följer vi vår Herre Jesu lidande och seger
genom händelserna från Skärtorsdagen till Påskdagens morgon.

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.”
(Jes 53:5)

Vi påminns om att Jesu lidande, död och uppståndelse inte
var för hans egen skull, men för vår skull.

När Jesus kämpade i Getsemane, var det din kamp Han kämpade.
När Jesus blev slagen och pinad, var det för dina överträdelser.
När Jesus dog, var det för att friköpa dig från dina synder.
När Jesus uppstod, var det för din rättfärdiggörelses skull.

“Evig seger jag nu äger, o min Frälsare, i dig!
Du har vunnit, Du har funnit full rättfärdighet åt mig;
I den skruden vågar bruden
nu för Fadern visa sig.”
(LH98, nr 199, v 5)

Pris: lunch/kvällsmat 80 kr, eftermiddagsfika/kvällsfika 30 kr.
Barn 0-6 år: gratis
Barn 7-13 år: halva priset
Familjerabatt: Familjer betalar max 3 x vuxenpris

Miniläger påskafton för ungdomar (inkl logi och frukost): 150 kr
Den som är på läger för första gången på Fridhem betalar ingenting.

Anmälan till måltider samt logi för ungdomar senast 10 april.
Länk till anmälan
Länk till anmälan för ungdomar till påskafton

Adress: Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt: Missionsgårdspastor Jan-Ulrik Smetana
janne.smetana@elmnord.se, 072-230 22 04

Föreståndare: Katrine W Åström
katrine.astrom@elmnord.se, 0935-103 01, 070-78 09 928

Nyårsläger 21/22

2021-12-08: Uppdatering angående nyår

Smittspridningen av covid-19 ökar i vårt samhälle och vi är som arrangör av allmänna sammankomster skyldiga att vidta olika åtgärder. Från 1 december gäller att om vi samlar fler än 100 personer måste vi antingen kräva vaccinbevis, eller anvisa platser med max 8 personer per sällskap och 1 meter till nästa sällskap. Även för samlingar med färre personer ska vi tillse “att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra” [Förordning (2021:8 3 kap. 3 §) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19]. Ytterligare restriktioner är aviserade.

Vi har gjort en riskbedömning för nyårsläger och återträff och övervägt olika åtgärder. Tyvärr ser vi inte att det är möjligt att säkerställa att de här arrangemangen kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Vi har därför beslutat att

  1. återträffen för årets konfirmander skjuts upp
  2. nyårslägret begränsas till en heldag (nyårsafton) för ungdomar boende i närområdet
  3. övriga ges möjlighet att delta i vissa delar – på plats (max 100 deltagare) eller via länk. Ingen servering sker vid dessa samlingar

Nytt reviderat program är publicerat nedan.

Vi beklagar verkligen den besvikelse och de bekymmer detta medför.

FREDAG – 31 DECEMBER

NYÅRSAFTON FÖR UNGDOMAR


10.00-12 Bibelundervisning *

Uppenbarelseboken, Daniel Johansson
Länk till YouTube.

12.15 Lunch

14.00 Seminarium
Kristen i mötet med normkritik, Johannes Lyche (Zoom, ingen inspelning)

16.00 Nyårsbön *
Inför Konungens ankomst 1 Tess 5:9-11,
Joacim Brandt Erlandsson
Länk till YouTube.

17.15 Middag

21.00 Nyårsvaka
Ung i Peru, Jan-Ulrik Smetana
god mat och trevlig gemenskap

LÖRDAG – 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN


11.00 Högmässa *

I Jesu namn
Jan-Ulrik Smetana, liturg och Joacim Brandt Erlandsson, predikan:
Ett nytt år – som Konungens barn 1 Joh 3:13-18
Länk till YouTube.

SÖNDAG – 2 JANUARI


11.00 Högmässa *

I Faderns hus
Daniel Brandt och David Appell
Länk till YouTube.

Konung i evigheternas evigheter

Temat påminner oss om att vi får avsluta ett år och börja ett nytt med frimodighet och tillförsikt. Det finns ingen anledning att misströsta eller ge upp hoppet för Jesus är Konung i evigheternas evigheter!
Möter vi inte sorg och sjukdom och tunga dagar som Guds barn? Får vi inte kämpa med synd och misslyckanden och brustna relationer?
Sanningen är att så länge vi lever här på jorden kommer allting vara trasigt – i större eller mindre utsträckning. När vi blickar inåt i oss själva finns ingen anledning till hopp och förtröstan.
Men vi får lyfta blicken till Honom som är vår Frälsare och Konung – Jesus Kristus! Han är Konung i evigheternas evigheter! Det ger frimodighet och hopp!

“Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara Konung i evigheternas evigheter.” (Upp 11:15)

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. (Hebr 10:19-20)

Kontakt
Föreståndare Jan-Ulrik Smetana, janne.smetana@elmnord.se, 0935-103 01, 072-230 22 04
Barnledare Katrine W Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070-78 09 928

Om talarna
Joacim Brandt Erlandsson är präst i Småland – Helga Trefaldighets församling i Alvesta och S:t Andreas lutherska församling i Emmaboda. Han prästvigdes i Missionsprovinsen i oktober förra året och bor utanför Alvesta. Joacim arbetar även som teckenspråkstolk på en grundskola i Alvesta.

Daniel Johansson är teologie doktor och präst i Missionsprovinsen, engagerad i Immanuelförsamlingen i Göteborg. Han arbetar som studierektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel bor i Mölndal tillsammans med sin hustru Inese. De har fyra barn.