Konfirmation

KonfirmationÄnda sedan starten av Fridhem i början på 80-talet har vi haft en kallelse att anordna konfirmation. Det första konfirmationslägret på Fridhem genomfördes 1984 sedan har 20 kullar av ungdomar gjort sin konfirmation här. Konfirmationen består av fyra veckors läger med konfirmationsgudstjänst och nattvardsgång den sista helgen. I konceptet ingår även en återträff i samband med vårt årliga nyårsläger samt en återträffsvecka sommaren efter det man konfirmerats.​​

Vi genomförde konfirmationsläger 28 juni – 25 juli 2021.

För vem är konfirmationen?

Konfirmationslägret är för dig som fyller 14 år eller har fyllt 15 år (alltså 14-15-åringar det år man konfirmeras). Det krävs inga förkunskaper utan du får komma och vara precis som du är. För oss är tryggheten viktig. Genom en vuxen ledargrupp, som består både av kvinnor och män, vill vi försöka möta ungdomarna där de är. Jesus själv är vår förebild. Fritidsledare och faddrar hjälper till och är själva ungdomar som tidigare konfirmerats på Fridhem.

Vad är konfirmation bra för?

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”. Matt 28:18-20

Den dagen då du döptes lästes dessa verser (kallas dop- eller missionsbefallningen). Då hände något fantastiskt. Du blev Guds barn och född på nytt. Du kom in i Guds familj. Men dopet är inte bara en händelse som inträffade långt tillbaka i tiden, när vi var små. Dopet har med vår framtid att göra. Dopet är startpunkten på vårt liv men behöver hållas aktuellt varje dag om vi ska ha någon nytta av det. Vår framtid beror på om vi tar vara på vårt dop.
Konfirmationstiden är en viktig tid då vi tillsammans får lära oss från Bibeln. Jesus sa att vi skall döpa och lära dem att hålla allt det han befallt. Dop och undervisning hör ihop. Därför är Bibeln en väldigt viktig bok under konfirmationstiden. I Bibeln talar Gud till oss om sin vilja och kärlek till oss. Bibeln är Guds kärleksbrev till oss människor.
KonfirmationKonfirmandlägret leder fram till konfirmationen. På konfirmationslägret får vi lära oss den kristna trons grund, det som vi fick i dopet. Men konfirmationen är också en gudstjänst då vi ber om att Guds gode Ande skall hjälpa oss att leva vidare i tro på Jesus. Dop och konfirmation är en god grund för kristet liv. När vi står vid altarringen och konfirmeras är detta en kallelse att följa Jesus.
På lägrets sista dag vill vi på Jesus uppdrag dela ut nattvarden till den som konfirmerats. I Nattvarden får vi förlåtelse och kraft att vandra som kristna i vardagen. Nattvarden är viktig när man ska ut i ungdoms- och vuxenlivet med dess glädje och frestelser.
Lever vi kvar i vårt dop har vi Gud med oss in i framtiden, då är du aldrig ensam och utelämnad åt mörkrets makt. Då lever du ditt liv i den stora Kärleken från Gud. Han hjälper oss, ja, bär oss genom livet.

Vad kommer vi att göra och lära oss?

Lärarna kommer att ha lektioner på dagarna med undervisning i följande ämnen: Gamla och Nya Testamentet (GT och NT). I GT kommer vi läsa löftena om Jesus. I NT läsa om hur Jesus levde, dog och uppstod för oss.
I Troslära lär vi oss vad Bibeln lär främst genom att studera Luthers lilla katekes. Vi kommer också försöka lära oss några viktiga saker av den utantill. Genom Sång- och musiklektioner sjunger vi det kristna budskapet. Vi sjunger och spelar upp på offentliga möten där det passar. I ämnet Lärjungaskap talar vi lite mer konkret vad det innebär att följa Jesus. Vi kommer ha 2 temadagar om Mission där vi lär oss om att Gud vill att alla ska bli frälsta. Vi lära oss om ELMs missionsarbete i Peru, Östafrika och Främre Asien. Och om Relation då vi talar om att hur det är att vara pojke/flicka, vad som är Guds goda vilja med oss när det gäller kärlek och relationer. Förutom undervisning kommer vi regelbundet också samtala i grupper och lära oss att lyssna till varandra och be tillsammans. Vi kommer få rikligt med tillfällen att också vara på gudstjänst tillsammans.

Förutom allt detta så blir det mycket fritid tillsammans. Fritidsledarna och faddrarna (ungdomar som konfirmerats tidigare) ansvarar för att gemenskapen ska bli bra och ordna med lekar, sport- och fritidsaktiviteter.

Det allra viktigaste är ändå att Gud välsignar all vår gemenskap både när vi läser Guds ord och när vi bara är tillsammans. Det har han lovat att han vill göra.

NattvardKonfirmationen

Lägret avslutas med konfirmationshelg tillsammans med föräldrar, syskon, släktingar och vänner. Lördagens eftermiddag har vi konfirmationsgudstjänst och på söndagsförmiddagen firar vi högmässa och äter sedan en avslutande lunch tillsammans med familjerna innan vi måste ta avsked av varandra (för att förhoppningsvis ses igen på Fridhem, på återträffar och läger).

Konfirmationsintyg

Konfirmationen på Fridhem sker inte i Svenska ordning men i dess tradition. Huvudman för konfirmation på Fridhem är ELM Nord, som företräds av Evangelisk luthersk församling i Umeå (Sackeuskyrkan) och Evangelisk luthersk församling i Vännäs. Alla konfirmander oavsett församlingstillhörighet får efter avslutad kurs ett konfirmationsintyg. Uppgifter om din konfirmation sparas också i en förrättningsbok på Fridhem.

Vad kostar det och hur betalar man?

Konfirmationslägret inkl. Bibel, katekes och studiematerial, utflykter mm (återträffar ingår). Kostar ca 6000 kr. Avgiften betalas, helst innan eller i början av lägret, till Fridhems bankgiro 5782-4096 eller SWISH 123 551 08 96 (ELM Nord). I vissa fall kan subvention ges.

Vid frågor hör gärna av dig!

Kontakt och anmälan

Se Kontakt