OM MISSIONSGÅRDEN FRIDHEM

Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Ps 127:1

Dessa ord har följt oss på Fridhem under gångna år ända tills nu. Inom ELM fanns det tidigt missionsgårdar i södra Sverige. I slutet på -70 talet sökte våra andliga föräldrar en plats här i Norrland att användas till ungdoms- och lägerverksamhet. När man påbörjade det stora reparationsarbetet på Vännäs läger våren 1981 gjordes det med följande vision: — ”lokalerna skall användas för kristlig verksamhet såsom predikan, bönemöten, bibel-och missionskurser, konfirmationsundervisning och barnverksamhet”— (Fridhems första stadgar). Fridhems första styrelse beslutade i sitt första sammanträde (21 april 1981) att platsen skulle heta Fridhem och fungera som ett missions- och ungdomshem. Genom åren har vi sett hur Herren ”bygger huset” på Fridhem. Våra föregångares möda har inte varit förgäves.

Vi bär ännu denna vision med oss.

 • Fridhem önskar vara en missionerande plats med undervisning för alla åldrar men med särskild fokus riktad mot barn och ungdomar.
 • Vi önskar vara ett andligt hem där människor får uppleva Guds frid.
 • Vi hoppas genom vår verksamhet vara ett stöd och en uppmuntran för enskilda, för hem och församling i den kristna uppbyggelsen och gemenskapen.

VÅR TRO OCH VÅR VISION

Fridhems logotyp

”Fridhems logotype har ett grönt kors mitt i ett gult hjärta. Det är vår fasta övertygelse att Jesus Kristus, hans korsdöd och uppståndelse behöver få vara centrum och drivkraften i allt vi gör på Fridhem. Bibeln beskriver oss människor som torra grenar. Den säger också att Jesus korsdöd ger liv åt oss som var döda i våra synder. Får Jesus genom tron bo i hjärtat blir vi levande grenar. Den gula och gröna färgen, som också är kulören på våra fina byggnader, påminner oss om vår historia, att vi fått Fridhem genom våra andliga föräldrars möda och motiverar oss att fortsätta arbeta i samma anda i den praktiska arbetsgemenskapen som Fridhem ännu behöver”.

Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller till jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. (Jesus). Joh 12:24

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt, för utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren som torkar bort och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. (Jesus). Joh 15:6

Fridhem ägs av ELM Nord, vars främsta uppgift är att verka för att människor i alla åldrar ska lära känna Jesus och ta emot honom i en sann och levande tro. Bibeln som Guds ofelbara ord är vår trosgrund. Vi ansluter oss till den evangeliskt lutherska bekännelsen. ELM Nord är en del av ELM-BV.

VÅR VERKSAMHET

 • Gudstjänster med söndagsskola varje söndag.
 • Ungdomssamlingar fredagar ojämna veckor (UG).
 • Barnsamlingar fredagar jämna veckor (Juniorgrupp och Fredagsklubben).
 • Barndagar en lördag i månaden.
 • Samlingar för äldre.
 • Lägerverksamhet i form av påsk- sommar- nyårsläger samt ungdoms- och barnläger.
 • Konfirmationsläger.
 • Tema- och inspirationsdagar.
 • Mindre samlingar och andakter.

Ta del av årsplan, eller följ oss på kalendern eller Facebook och Instagram.