Meddelande med anledning av Corona-viruset (uppdaterad 2020-12-10)

Uppdaterad 2020-12-10 Nattvard planeras för kommande söndag från kl 13, max 8 personer per tillfälle. Anmälan här på hemsidan. /Församlingen Uppdaterad 2020-11-14 Gudstjänsterna tillsvidare blir enbart online. /Församlingsrådet Uppdaterad 2020-11-12 På grund av...