Meddelande med anledning av Corona-viruset (uppdaterad 2020-12-10)

Uppdaterad 2020-12-10 Nattvard planeras för kommande söndag från kl 13, max 8 personer per tillfälle. Anmälan här på hemsidan. /Församlingen Uppdaterad 2020-11-14 Gudstjänsterna tillsvidare blir enbart online. /Församlingsrådet Uppdaterad 2020-11-12 På grund av...

Upprop 2020-06-11

Coronakrisen drabbar många ekonomiskt, – också Missionsgården Fridhem och ELM Nord. Stora begränsningar i verksamheten leder till intäktsbortfall; även uteblivna konferenser och få gäster på Vandrarhemmet spelar stor roll.Trots flera vidtagna besparingsåtgärder går...

söndag 20 juni
  • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Gunnar Å.

fredag 25 juni
  • Fridhem 16:00 Midsommarfirande utomhus.

    Fria vittnesbörd, andakt, sång och gemenskap ute i det fria. Stefan och Annemarie E medverkar.

    Länk till anmälan

söndag 27 juni
måndag 28 juni
  • Fridhem 10:00 Konfirmationslägret börjar

söndag 4 juli
  • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Mattias B.

söndag 11 juli
  • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Daniel B.