Sångkvällar

Meddelande med anledning av Corona-viruset (uppdaterad 2020-12-10)

Uppdaterad 2020-12-10 Nattvard planeras för kommande söndag från kl 13, max 8 personer per tillfälle. Anmälan här på hemsidan. /Församlingen Uppdaterad 2020-11-14 Gudstjänsterna tillsvidare blir enbart online. /Församlingsrådet Uppdaterad 2020-11-12 På grund av...

Upprop 2020-06-11

Coronakrisen drabbar många ekonomiskt, – också Missionsgården Fridhem och ELM Nord. Stora begränsningar i verksamheten leder till intäktsbortfall; även uteblivna konferenser och få gäster på Vandrarhemmet spelar stor roll.Trots flera vidtagna besparingsåtgärder går...

söndag 16 maj
 • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Jan Ulrik S

  Anmälan för nattvard 13, 14, 15 och 16. (Daniel Brandt)

torsdag 20 maj
 • Fridhem 14:00 Bibelstudium (8 kan vara med fysiskt).

 • 19:00 Studiecirkel "Kyrkans kännetecken"

fredag 21 maj
 • Fridhem 18:30 Juniorgruppen via Zoom

söndag 23 maj
 • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Daniel B.

torsdag 27 maj
fredag 28 maj
 • Fridhem 18:30 UG via Zoom

söndag 30 maj
 • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Mattias B.

torsdag 3 juni
söndag 6 juni
 • Fridhem 11:00 Direktsänd gudstjänst Simon B.

fredag 11 juni
 • Fridhem 18:30 UG via Zoom