Lite om barnverksamheten

Jesus sade:

“Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne.” Mark 4:26-29

Brukar du sätta frön i jorden? Visst är det spännande att se hur det börjar spira. Först tittar det försiktigt fram ett litet blad och så småningom, om du vattnat och tagit hand om växten, så blir det en vacker blomma eller något annat. Så är det också i Guds rike.

På våren håller en del människor runt om i vårt land på att förbereda jorden för att kunna så. Precis som de som har fullt upp med vårbruket så vill vi också förbereda den kristna verksamheten. På Fridhem har vi verksamhet som riktar sig till er, barn. Barnen är alltid välkomna till gudstjänst och söndagsskola och det är viktigt att det finns en plats för er i församlingen.

Det lilla fröet som sås, det är Guds ord. Det sås i ditt hjärta när du lyssnar till Guds ord. Hjärtat är jorden där det lilla fröet ska börja spira. När vi lyssnar till det som Gud säger till oss i Bibeln som är Guds ord, då börjar det lilla fröet att gro och växa i våra hjärtan. När vi kommer till tro och blir bevarade i tron så är det den helige Ande som verkar i våra hjärtan. Den lilla plantan som börjar växa är tron på Ordet.

När du har sått det lilla fröet i jorden så kan du inte göra mycket mer än att vänta på att fröet ska börja växa. Så är det också med fröet som gror i ditt hjärta. Det är Gud, som genom den helige Ande låter tron växa i våra hjärtan.

Välkommen till barnverksamheten på Fridhem!

Fredagsklubben är för dig som går i åk 1-3. Vi träffas varannan fredag (jämna veckor) kl 18:30-20:00 i byggnaden Arken på Fridhem. Vi börjar med undervisning och har sedan fruktstund och avslutar sedan med en aktivitet som att baka, leka, pyssla eller röra på oss i en intilliggande idrottshall.

Juniorgruppen är för dig som går i åk 4-7. Vi träffas varannan fredag (jämna veckor) kl 18:30-20:30 i kyrksalen på Fridhem. Vi börjar med undervisning och fikar därefter tillsammans. Sedan har vi någon form av aktivitet, ofta i en intilliggande idrottshall men det kan även vara bakning, pyssel, lekar mm.

Barndagar har vi några lördagsförmiddagar per termin för alla barn från 3 år och uppåt. I samband med dessa barndagar övar Barnkören. Efter sångövningen delar vi upp oss för undervisning i åldersindelade grupper och avslutar därefter med en gemensam lunch. Håll utkik på hemsidan när vi har barndagar och barnkör.

I samband med de läger vi har på Fridhem så har även barnen ett separat program.