Det judiska folket och Nya testamentet

Lördag 3 september
Missionsgården Fridhem i Vännäs

När Jesus kom till sitt folk tog somliga emot honom – men de flesta inte. Under historiens gång har judarna
varit utspridda i många länder, där somliga blivit omvända till kristen tro. Omvändelser sker också i dag. Av
staten Israels knappt 7 miljoner etniska judar uppskattas antalet som bekänner sig som kristna vara
15.000-30.000.
Vilken ställning har de icke-kristna judarna till Gud, efter att Gamla testamentets löfte om Jesus uppfyllts?
Finns det särskilda löften till det judiska folket? Övergav Gud dem när de förkastade Messias? Ja, vad lär
Nya testamentet – och hur ska det forma vår syn på mission i Israel?
Vår förhoppning är att Sahar Sadlovsky Gold, från Tel Aviv i Israel, ska besöka Fridhem lördagen 3
september och beröra dessa frågor. Sahar kom till tro på Jesus först som ung vuxen. Han arbetar nu som
evangelist i landet och studerar samtidigt teologi. Sahar talar till oss på engelska som översätts till svenska.

Parallellt med temadagen planeras det att hållas en BARNDAG.

10.00 Inledning (David Appell)
10.15 Presentation av Sahar (Daniel Brandt)
10.25 Israel i Nya testamentet (Sahar Sadlovsky Gold)
11.10 Kaffe
11.25 Evangelisk-lutherskt missionsarbete i Israel (intervju av Sahar)
12.00 Frågestund & avslutning
12.30 Lunch

Anmälan till lunchen görs på följande länk senast torsdag 1 september.
https://forms.gle/h3H19m23ejQzRBka9

Kostnad: 40 kr för vuxen, 20 kr för barn (barndagen).

“Till er hedningar säger jag:
som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,
i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.”
Rom 11:13-14

Arrangör: Missionsgården Fridhem