Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet – Ordet

Missionsgården Fridhem
2022-2023
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - Ordet
Laddar in
/

Henrik Å

Predikan av Frank Jacobsen, uppläst i svensk översättning med tillstånd.