Skärtorsdagen 6 april

Joh 13:1-17

18.30 Sackeuskyrkan: Nattvardsgudstjänst, David Appell
19.00 Fridhem: Nattvardsgudstjänst, Daniel Brandt

Långfredagen 7 april – Fridhem

11.00 Gudstjänst Joh 19:17-30, David Appell
Sång av kören Nardus

Länk till YouTube

13.45 Vid Jesu kors

Länk till inspelning

”Vad är sanning?” Joh 18:28-40
Mikael Kero

Länk till inspelning

Stillhet vid Jesu dödsstund – Bibelläsning och bön

Länk till inspelning

16.00 Aftongudstjänst: Vid Jesu grav. Joh 19:31-42
Mikael Kero/David Appell

Länk till YouTube

Påskdagen 9 april – Fridhem

11.00 Högmässa Joh 20:1-18, Daniel Brandt

Sång av kören Glädjebud

Länk till YouTube

Söndagsskola i Arken under predikan för barn 3-9 år

13.15 Kyrkfika

Annandag påsk 10 april

Joh 20:19-23

11.00 Sackeuskyrkan: Nattvardsgudstjänst, Jan-Ulrik Smetana
15.30 Örnsköldsvik: Nattvardsgudstjänst, Jan-Ulrik Smetana

Välkommen att fira påsk på Fridhem i samarrangemang med Sackeuskyrkan!

Genom Bibeltexter och sånger får vi följa vår Herre Jesus från det Nya Förbundets instiftande i nattvarden Skärtorsdagskvällen genom lidandet som mynnar ut i Jesu seger på korset till uppståndelsens jubel på Påskdagens morgon, i möte med honom som är Uppståndelsen och Livet.

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.”
(Jes 53:5)

I år gästas vi av Mikael Kero, 30 från Luleå.
Knuten till Luleå Fridsförbund. Gått Fjellheim Bibelskole och skolans utvidgade program “Bibel og forkynnelse”. Predikant inom Misjon Sarepta.
Jobbar som uppdragsledare (järnväg) på konsultföretaget Sweco.

Våra lokala pastorer som medverkar:
David Appell, Umeå
Daniel Brandt, Umeå
Jan Ulrik Smetana, Vännäs

Pris:
fika: 40 kr, lunch: 90 kr

0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset, barn över 12 år: fullt pris
maxpris: 4 x vuxenpris

Önskar du övernattning finns möjlighet att bo på Fridhems vandrarhem (obs! självhushåll) till en kostnad av 100 kr per bädd och natt. 

Adress:
Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Föreståndare:
Katrine W Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 0935-103 01