Skärtorsdagen 14 april

Text: Luk 22:7-23

18.30 Nattvardsgudstjänst Sackeuskyrkan David Appell
19.00 Nattvardsgudstjänst Fridhem Jan-Ulrik Smetana

Långfredagen 15 april

Fridhem

11.00 Gudstjänst Luk 23:26-49
David Appell och Elias Eliasson
söndagsskola
Länk till YouTube

12.30 Lunch

13.45 “Vid korset” Hebr 10:1-25
Johan Åström
Länk till inspelningar

14.45 “Jesu dödsstund” Bibelläsning och bön

15.15 Eftermiddagsfika

16.00 “Vid graven” Luk 23:50-56
Jan-Ulrik Smetana
Länk till inspelningar

Påskafton 16 april

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
Bibelns texter i ord och ton
Länk till inspelningar

20.00 Kvällsfika

Påskdagen 17 april

11.00 Högmässa Luk 24:1-12 Jan-Ulrik Smetana och David Appell
Under predikan: undervisning i Arken för barn från 5 år
Länk till YouTube

13.15 Lunch

För ungdomar

Påskafton 16 april

12.30 Lunch

13.30 Samling 1
Jan-Ulrik Smetana

14.30 Aktivitet

16.00 Samling 2
Andreas Hector

17.00 Kvällsmat

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
gemensamt för alla åldrar

20.00 Kvällsfika

20.30 Kvällssamling/aftonbön

Välkommen att fira påsk på Fridhem i samarrangemang med Sackeuskyrkan!

Genom Bibeltexter och sånger följer vi vår Herre Jesu lidande och seger
genom händelserna från Skärtorsdagen till Påskdagens morgon.

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.”
(Jes 53:5)

Vi påminns om att Jesu lidande, död och uppståndelse inte
var för hans egen skull, men för vår skull.

När Jesus kämpade i Getsemane, var det din kamp Han kämpade.
När Jesus blev slagen och pinad, var det för dina överträdelser.
När Jesus dog, var det för att friköpa dig från dina synder.
När Jesus uppstod, var det för din rättfärdiggörelses skull.

“Evig seger jag nu äger, o min Frälsare, i dig!
Du har vunnit, Du har funnit full rättfärdighet åt mig;
I den skruden vågar bruden
nu för Fadern visa sig.”
(LH98, nr 199, v 5)

Pris: lunch/kvällsmat 80 kr, eftermiddagsfika/kvällsfika 30 kr.
Barn 0-6 år: gratis
Barn 7-13 år: halva priset
Familjerabatt: Familjer betalar max 3 x vuxenpris

Miniläger påskafton för ungdomar (inkl logi och frukost): 150 kr
Den som är på läger för första gången på Fridhem betalar ingenting.

Anmälan till måltider samt logi för ungdomar senast 10 april.
Länk till anmälan
Länk till anmälan för ungdomar till påskafton

Adress: Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt: Missionsgårdspastor Jan-Ulrik Smetana
janne.smetana@elmnord.se, 072-230 22 04

Föreståndare: Katrine W Åström
katrine.astrom@elmnord.se, 0935-103 01, 070-78 09 928