• Gudstjänster med söndagsskola varje söndag.
  • Ungdomssamlingar fredagar ojämna veckor (UG).
  • Barnsamlingar fredagar jämna veckor (Juniorgrupp och Fredagsklubben).
  • Barndagar en lördag i månaden.
  • Samlingar för äldre.
  • Lägerverksamhet i form av påsk- sommar- nyårsläger samt ungdoms- och barnläger.
  • Konfirmationsläger.
  • Tema- och inspirationsdagar.
  • Mindre samlingar och andakter.

Ta del av årsplan, eller följ oss på kalendern eller Facebook och Instagram.