ELM:s temadag den 20 April SÄND om Mission i Sverige som skulle hållas tillsammans med Roseniuskyrkan och Strandhem har blivit uppskjuten av olika anledningar. Men, MIS har för avsikt att samma dag ändå hålla en temakväll på Fridhem samma dag, med samma tema. Därför hälsar vi missionsvännerna i Västerbotten fortfarande..

Välkomna till Fridhem och temakväll om Mission i Sverige!

Allt färre människor i Sverige bekänner sig till Jesus Kristus. Samtidigt har han kallat oss och sänt oss som människofiskare.
Den här dagen handlar om att nå ut med evangeliet till de i Sverige som ännu inte känner honom. Genom föredrag, predikan, bön, samtal, sång och gemenskap får vi tillsammans reflektera över vårt missionsuppdrag i Sverige.

Program

15.30 Eftermiddagsmöte
Inledning: Johannes Heule
Rädd för fiskar? Människofruktan och mission
Karin Åström: Människofruktan ur ett psykologiskt perspektiv
Daniel Ringdahl: Människofruktan ur ett Bibliskt perspektiv

16.45 Middag

18.00 Kvällsmöte
Inledning: Johannes Heule
Predikan: Henrik Andersson

19.15 Kvällsfika och gemenskap

20.00 Ungdomsträff
Kristen i Skolvärlden
Johannes Heule
20.00 Gruppsamtal
Vittne i vardagen
Henrik Andersson

Sista anmälningsdag: 17 April!
Anmälan till: rebecca.andersson@elmnord.se
Kostnad: GRATIS (men anmäl dig så att vi kan beräkna måltiderna)

MIS, Johannes Heule, Henrik Andersson