Uppdaterad 2020-12-10

Nattvard planeras för kommande söndag från kl 13, max 8 personer per tillfälle. Anmälan här på hemsidan.

/Församlingen

Uppdaterad 2020-11-14

Gudstjänsterna tillsvidare blir enbart online.

/Församlingsrådet

Uppdaterad 2020-11-12

På grund av skärpta restriktioner i Västerbotten tvingas vi ställa in Ungdomsgruppens samlingar resten av terminen. Vi hoppas kunna göra något digitalt istället. Även Fredagsklubben och Juniorgruppens samlingar ställs in. Vi vill uppmuntra föräldrar att samla barnen till undervisning hemma. Förhoppningsvis kan det bli sändning av söndagsskola via youtube. Vi hoppas kunna återkomma med någon form av stöd till familjeandakterna.

På grund av att man inte ska göra resor varken inom eller till regionen så håller vi vårt vandrarhem stängt för nya gäster till och med 8 december.

Var inte rädda, för jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Jesus) Luk 12:7, Matt 28:20.

Jan Ulrik Smetana, föreståndare Fridhem

Uppdaterad 2020-07-08

Nytt vid gudstjänster på Fridhem:

UTÖKAT DELTAGARANTAL
Församlingsrådet har enats om att, på ett genomtänkt sätt, utöka antalet gudstjänstdeltagare till sammanlagt max 50 personer.
Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar särskilt dem som är 70+ att hålla distans till andra, så har en av er frågat om man inte kunde även sitta utanför Fridhem och lyssna via högtalare, när vädret tillåter. Teknikerna har nu förberett den möjligheten.

Vi får sitta väl spridda
* i kyrksalen: 20 personer
* i matsalen: 20 personer
* utomhus med högtalare: 10 personer

Det är viktigt att vi håller två meters avstånd till varandra. Särskilt barnen ska tänka på att inte springa mellan kyrksal och matsal.

Högmässa
Vid nattvard kan man välja mellan 11.00 (max 50 personer) och 14.00 (max 50 personer). Det gäller redan nu. Sammanlagt bör alla i församlingen kunna få ta del i Herrens bord.

Gudstjänst
Även vid gudstjänst UTAN nattvard utökas antalet deltagare till max 50, men dessa gudstjänster kommer bara att hållas en gång per söndag, nämligen 11.00.

ANMÄLNING (nytt sätt)
Från och med nu anmäler man sig till högmässor och gudstjänster via hemsidan. Klicka på ”Anmälan/avanmälan till möten på Fridhem”. Anmälningen är öppen fram till gudstjänstens början.
Om man anmält sig, men sedan behöver avanmäla sig, så gör man det på samma sätt.

Folkmyndigheten har fortfarande dessa allmänna riktlinjer:

Generellt

 • Stanna hemma om du har luftvägssymtom.
 • Hälsa inte i hand, håll avståndet 2 meter.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handsprit.

70+

 • Försök hålla dig hemma. Självklart finns inget hinder för att ta en promenad och vistas utomhus, men tänk på att hålla ett avstånd till andra.
 • Undvik folksamlingar i t.ex. kollektivtrafiken, affärer eller offentliga lokaler.
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.

Uppdaterad 2020-05-13

Fredagsklubben och juniorgruppen samlas enligt planerade datum men med följande restriktioner:

 • Vi kommer att vara utomhus hela tiden. Även undervisningen hålls utomhus. Så varma kläder och ev. ett sittunderlag till undervisningen skulle rekommenderas.
 • Fredagsklubben och Juniorerna hålls åtskilda hela tiden så att vi inte riskerar att överstiga 50 personer.
 • Det blir inget fika under kvällen.
 • Vi kortar ner tiden för juniorerna så att båda grupperna slutar 20.00.
 • Det blir alltså inte hallen för juniorerna, i stället kommer det att bli lekar/aktiviteter utomhus.
 • Vid minsta symptom gäller samma som i skolan, då stannar man hemma.
 • Vi vuxna tänker på att hålla avstånd till varandra om vi finns på plats som skjutsande föräldrar.

Ungdomsgruppen samlas också enligt planerat men gemenskapsaktiviteterna utgår liksom fikat. Vi tänker på att hålla avstånd från varandra och är hemma om vi inte känner oss helt friska.

Vi samlas till bön fredagar kl 14:30, där det också går bra att vara med via Google Meet.

Uppdaterad 2020-03-20

Med anledning av Corona-virusets framfart samlades igår några företrädare för församlingarna i Umeå (Sackeuskyrkan) och Vännäs samt Fridhem och ELM Nord för att be till Herren i denna märkliga tid och dryfta hur vi hanterar situationen och några viktiga beslut togs.

Tyvärr kommer inplanerade samlingar i närtid att behöva ställas in. Det sades igår att vi måste följa utvecklingen och ledningen kommer därför att samlas igen om två veckor, om Gud vill. Även om möten och gudstjänster måste ställas in hoppas vi att Guds ord ändå ska bli läst och begrundat i våra hem. Vi ber att Guds rike inte ska lida skada på grund av det som Herren nu låter ske utan tvärtom att vi får en ökad längan efter Ordet och bröders gemenskap som nu måste ta paus för en tid. Vi uppmuntrar till fortsatt bön och bibelläsning där hemma och att vi också delar den nöd och oro som våra medmänniskor har i denna tid. Vi vill också försöka använda oss av internet till att predika Guds ord.

Guds ord bär inte bojor skriver aposteln Paulus.

Gudstjänsten på Fridhem kommande söndag 22 mars kommer att hållas som en internetgudstjänst. För att vara med i gudstjänsten och lyssna till predikan av Gunnar Åström gå in på Fridhems hemsida under fliken direktsändning.

Barn- och ungdomssamlingarna tar också en paus. Vi vill dock utröna möjligheten att hålla bibelstudierna med ungdomarna (UG), via videolänk.

Några ord från ELM Nords ordförande Lars G Brandt:

————–

Coronaepidemin

ELM Nord kommer att följa myndigheternas rekommendationer för att hindra snabb virusspridning, och så långt det är möjligt bistå den som behöver hjälp i denna krävande tid.

Gudstjänster kommer fortsätta att hållas, – tills vidare i huvudsak som nätgudstjänster:

– live från Missionsgården Fridhem (www.fridhem.info) och
– live från Sackeuskyrkan (www.sackeuskyrkan.se).

Många planerade aktiviteter har tyvärr blivit nödvändiga att ställa in. Kalendern på ELM Nords och Fridhems hemsida ger uppdaterad information.

Önskar du enskild nattvard, hembesök eller bara vill prata en stund, kontakta någon av pastorerna: David Appell, Daniel Brandt eller Jan-Ulrik Smetana.

Och så, tänk på!

– tvätta händerna
– håll social distans vid live-möten
– beakta 70+
– bli hemma om du känner symtom

Mer information hittar du på https://www.elmbv.se/nyheter/till-elms-foreningar-och-forsamlingar-med-anledning-av-covid-19/