UG hösten 2022

16 september UG upptakt David
23 september Ungdomsmöte Fjellheim
30 september Mattias
7 oktober Kvällsmöte Fridhem (Sackeuskyrkan församlingshelg)
14 oktober Kvällsmöte i Bjurfors
28 oktober Janne
11 november Mattias
25 november Janne
9 december David

Vi inbjuder ungdomarna till samlingar på Fridhem övriga fredagar kl 20, med början 21 oktober med fokus på gemenskap och enklare undervisning, samtal i något angeläget ämne, där ledarna kan hjälpa till med andakt och aftonbön.

Välkomna!

Ungdomsledare, Hjälpledare och Lärare

Temadag/barndag

Det judiska folket och Nya testamentet

Lördag 3 september
Missionsgården Fridhem i Vännäs

När Jesus kom till sitt folk tog somliga emot honom – men de flesta inte. Under historiens gång har judarna
varit utspridda i många länder, där somliga blivit omvända till kristen tro. Omvändelser sker också i dag. Av
staten Israels knappt 7 miljoner etniska judar uppskattas antalet som bekänner sig som kristna vara
15.000-30.000.
Vilken ställning har de icke-kristna judarna till Gud, efter att Gamla testamentets löfte om Jesus uppfyllts?
Finns det särskilda löften till det judiska folket? Övergav Gud dem när de förkastade Messias? Ja, vad lär
Nya testamentet – och hur ska det forma vår syn på mission i Israel?
Vår förhoppning är att Sahar Sadlovsky Gold, från Tel Aviv i Israel, ska besöka Fridhem lördagen 3
september och beröra dessa frågor. Sahar kom till tro på Jesus först som ung vuxen. Han arbetar nu som
evangelist i landet och studerar samtidigt teologi. Sahar talar till oss på engelska som översätts till svenska.

Parallellt med temadagen planeras det att hållas en BARNDAG.

10.00 Inledning (David Appell)
10.15 Presentation av Sahar (Daniel Brandt)
10.25 Israel i Nya testamentet (Sahar Sadlovsky Gold)
11.10 Kaffe
11.25 Evangelisk-lutherskt missionsarbete i Israel (intervju av Sahar)
12.00 Frågestund & avslutning
12.30 Lunch

Anmälan till lunchen görs på följande länk senast torsdag 1 september.
https://forms.gle/h3H19m23ejQzRBka9

Kostnad: 40 kr för vuxen, 20 kr för barn (barndagen).

“Till er hedningar säger jag:
som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,
i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.”
Rom 11:13-14

Arrangör: Missionsgården Fridhem

Sommarläger 2022

Evangelium – Guds kraft till frälsning

Torsdag 28 juli

18.30 Inledningsmöte
Inget annat evangelium, Gal 1:1-12
Josef Birgersson
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Fredag 29 juli

10:00 Förmiddagsmöte
Psaltaren I
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

11.15 Psaltaren II
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

14.45 Seminarium
Människovärde/abort/dödshjälp
Peter Henrysson
Länk till ljudinspelning

16.00 Friköpt från lagens förbannelse
Gal 3:1-24
Josef Birgersson
Länk till ljudinspelning

18.30 Kvällsmöte
Predikan: Peter Henrysson
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Lördag 30 juli

10.00 Förmiddagsmöte
Barn och arvinge, Gal 4:1-7, 21-31
Josef Birgersson
Länk till ljudinspelning

11.15 Jag tror på Den Helige Ande som har talat genom profeterna
Peter Henrysson
Länk till ljudinspelning

14.45 Evangelium till alla folk – från ELM:s utlandsmission
Rakel Smetana
Ingen inspelning

16.00 Psaltaren III
Jonatan Ådahl
Länk till ljudinspelning

19.30 Kvällsmöte
Köttet och Anden, Gal 5-6
Josef Birgersson
Sång av 2021-års konfirmander
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Söndag 31 juli

11.00 Högmässa
Jonatan Ådahl
Predikan Peter Henrysson
Sång av barnen
Länk till YouTube
Länk till ljudinspelning

Om talarna:
Josef Birgersson, Norge, kristendomslärare på Val videregående skole, predikant i NLM
Peter Henrysson, Lund, advokat och predikant i ELM, redaktör för Begrunda
Jonatan Ådahl, Kvänum, lärare på Församlingsfakulteten och präst i Missionsprovinsen

Pris:
Frukost: 45 kr, kvällsfika/korv: 30 kr, fruktfika: 20 kr,
lunch och kvällsmat: 80 kr

0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset
maxpris: 4 x vuxenpris

Pris hela lägret:
(exkl logi och frukost): 530 kr
(inkl logi och frukost): 815 kr

Kontakt:
missionsgårdspastor Jan Ulrik Smetana, janne.smetana@elmnord.se, 072-230 22 04
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070-780 99 28

Påskfirande 2022

Skärtorsdagen 14 april

Text: Luk 22:7-23

18.30 Nattvardsgudstjänst Sackeuskyrkan David Appell
19.00 Nattvardsgudstjänst Fridhem Jan-Ulrik Smetana

Långfredagen 15 april

Fridhem

11.00 Gudstjänst Luk 23:26-49
David Appell och Elias Eliasson
söndagsskola
Länk till YouTube

12.30 Lunch

13.45 “Vid korset” Hebr 10:1-25
Johan Åström
Länk till inspelningar

14.45 “Jesu dödsstund” Bibelläsning och bön

15.15 Eftermiddagsfika

16.00 “Vid graven” Luk 23:50-56
Jan-Ulrik Smetana
Länk till inspelningar

Påskafton 16 april

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
Bibelns texter i ord och ton
Länk till inspelningar

20.00 Kvällsfika

Påskdagen 17 april

11.00 Högmässa Luk 24:1-12 Jan-Ulrik Smetana och David Appell
Under predikan: undervisning i Arken för barn från 5 år
Länk till YouTube

13.15 Lunch

För ungdomar

Påskafton 16 april

12.30 Lunch

13.30 Samling 1
Jan-Ulrik Smetana

14.30 Aktivitet

16.00 Samling 2
Andreas Hector

17.00 Kvällsmat

18.00 Sångvandring genom påskens händelser
Johan Åström
gemensamt för alla åldrar

20.00 Kvällsfika

20.30 Kvällssamling/aftonbön

Välkommen att fira påsk på Fridhem i samarrangemang med Sackeuskyrkan!

Genom Bibeltexter och sånger följer vi vår Herre Jesu lidande och seger
genom händelserna från Skärtorsdagen till Påskdagens morgon.

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.”
(Jes 53:5)

Vi påminns om att Jesu lidande, död och uppståndelse inte
var för hans egen skull, men för vår skull.

När Jesus kämpade i Getsemane, var det din kamp Han kämpade.
När Jesus blev slagen och pinad, var det för dina överträdelser.
När Jesus dog, var det för att friköpa dig från dina synder.
När Jesus uppstod, var det för din rättfärdiggörelses skull.

“Evig seger jag nu äger, o min Frälsare, i dig!
Du har vunnit, Du har funnit full rättfärdighet åt mig;
I den skruden vågar bruden
nu för Fadern visa sig.”
(LH98, nr 199, v 5)

Pris: lunch/kvällsmat 80 kr, eftermiddagsfika/kvällsfika 30 kr.
Barn 0-6 år: gratis
Barn 7-13 år: halva priset
Familjerabatt: Familjer betalar max 3 x vuxenpris

Miniläger påskafton för ungdomar (inkl logi och frukost): 150 kr
Den som är på läger för första gången på Fridhem betalar ingenting.

Anmälan till måltider samt logi för ungdomar senast 10 april.
Länk till anmälan
Länk till anmälan för ungdomar till påskafton

Adress: Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt: Missionsgårdspastor Jan-Ulrik Smetana
janne.smetana@elmnord.se, 072-230 22 04

Föreståndare: Katrine W Åström
katrine.astrom@elmnord.se, 0935-103 01, 070-78 09 928