Nyårsläger 22/23

“Hitintills Herren har hjälpt”

(Lova Herren 20, 430)

TORSDAG – 29 DECEMBER

18.30 Kvällsmöte Ebenezer – 1 Sam 7:12 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

FREDAG – 30 DECEMBER

10.00-12.00 Varför lutheran? – Daniel Johansson

15.00 Om Herren inte varit med oss… Ps 124 – David Appell
Länk till inspelning

18.00 Kvällsmöte Ung 2023 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

LÖRDAG – 31 DECEMBER, NYÅRSAFTON

10.00-12.00 Väktare vad lider natten Jes 21:11 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

15.00 Ur historieboken – A C Rutström – präst, poet och politiker – Lars G Brandt
Länk till inspelning

20.00 Nyårsvaka
När jag är svag – 2 Kor 12:10 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

SÖNDAG – 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN

11.00 Högmässa – I Jesu namn, Joh 13:1-14
Länk till YouTube
liturg: David Appell
predikant: Thor Fremmegård
barnen medverkar med sång

Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Shen och gav den namnet Eben-Ezer, och han sade: “Ända till nu har Herren hjälpt oss.”
1 Sam 7:12

Namnet på stenen är ett budskap som har hjälpt många. Guds folk har sjungit om denna hjälp: “Hitintills Herren har hjälpt mig så väl, intill idag, till idag!”

Många har erfarit: Herren har hjälpt i både motgång och medgång, i sjukdom och faror, i frestelser och prövningar.

Ändå kan vi tänka: hur blir det med framtiden och det jag ser som mörka moln i horisonten? Herren kommer emot dig och säger: Jag är densamme! Så långt som tills idag har jag hjälpt dig! Jag är trofast, jag vill hjälpa dig och bära dig idag och alla dagar!

(ur boken: “Jeg vil stadig bäre jer”, Karl K Riis)

Temat för nyårslägret 22/23 påminner oss om Guds trofasthet, bakåt i tiden igenom hela frälsningshistorien, idag – mitt i den vardag som är vår – och framåt i tiden, ända in i evigheten.Temat kommer belysas från olika vinklar under lägret och det är vår bön att vi därigenom får “växa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 3:18)

Varmt välkommen att fira nyår på Fridhem!

Om talarna
Thor Fremmegård, lärare på Fjellheim Bibelskola, Tromsö
Daniel Johansson, lektor Församlingsfakulteten, Göteborg
David Appell, kyrkoherde Sackeuskyrkan, Umeå

Pris
Enstaka måltider:
Frukost: 50 kr, kvällsfika: 40 kr, fruktfika: 20 kr, nyårsvaka: 150 kr, lunch/kvällsmat: 90 kr
logi per natt: 100 kr (Fridhem har begränsat antal sängplatser, så först till kvarn gäller!)
Hela lägret (exkl logi och frukost): 720 kr
Hela lägret (inkl logi och frukost): 1170 kr

0-4 år: gratis
5-12 år: halva priset
familjer betalar max 4 x vuxenpris

tillresande studenter och skolungdomar med mer än 15 mils resväg får 30% rabatt på lägerpriset (pris hela lägret efter avdragen rabatt: 819 kr)

Adress
Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070 780 99 28

Temadag – Fri och förankrad

Fri och förankrad – Luthers lilla katekes
Lördag 19 november
Fridhem

Egil Sjaastad, tidigare lärare vid Fjellhaug i Oslo, har nyligen utkommit med boken “Fri og forankret” som går igenom Luthers Lilla katekes och visar på dess betydelse för den kristna tron och själavården.

Denna dag kommer fokusera på två huvudteman i boken. Förmiddagen ägnas åt temat i bokens första del och kommer handla om katekesen och livet tillsammans i äktenskap, familj och samhälle. Med utgångspunkt i fjärde, femte och sjätte budet tar vi oss an utmaningarna som möter själavårdare i dagens samhälle.

På eftermiddagen kommer glädjen över Jesu person och verk belysas och fördjupas utifrån bokens reflektioner om andra trosartikeln. Ämnet kommer behandlas ur ett själavårdande perspektiv.

Dagen riktar sig till alla!

Lördag 19 november

10.00 Morgonbön

10.15 “Fri och förankrad” del 1 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

12.00 Lunch

13.00 “Fri och förankrad” del 2 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Återsamling i storgrupp, möjlighet att ställa frågor till Egil

ca 15.30 Avslutning

18.00 Kvällsmöte Bönen Fader vår Egil Sjaastad
Sång

Pris: lunch: 80 kr
eftermiddagsfika: 20 kr
(0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset)

Anmälan till lunch och fika senast 13 november.
Länk till anmälan.

Egils bok kommer finnas till försäljning under temadagen.

Körhelg

29-30 okt Fridhem

Lördag
10.00 Inledning
10.30 Körövning
12.00 Lunch
13.00 Körövning
14.00 Fika
14.30 Bibelstudium (Daniel)
15.30 Körövning
16.30 Middag
18.00 Offentligt möte – sångkväll med andakt (Mattias B)
Kvällsfika

Söndag
09.00 Körövning
11.00 Gudstjänst med körsång
Kyrkfika
14.30 Avslutning

Körledare:
Lotta, Maria, Lukas & Daniel
Körsångerna är på nivå för ungdomar & vuxna.
Anmälan sker via denna länk.

Sista anmälningsdag torsdag 27 oktober.

Alla är välkomna!

Fredagsgrupperna

Fredagsklubben & Juniorgruppen
Hösten 2023

Fredagsklubben (årskurs 1-3)

Dag Ämne Aktivitet
5 sept
(vecka 37)
OBS! ojämn vecka
Petrus protesterar (Joh 13:2-15) Lekar
Korvgrillning
6 okt
(vecka 40)
Vad skall vi få? (Matt 19:27-30) Pyssel
20 okt
(vecka 42)
Petrus går på vattnet (Matt 14:22-34) Hallen
3 nov
(vecka 44)
Höstlov Ingen Fredagsklubb
17 nov
(vecka 46)
Petrus vill hindra Jesus (Matt 16:21-23) Hallen
1 dec
(vecka 48)
En ovanlig fångst (Matt 17:24-27) Julpyssel
15 dec
(vecka 50)
Ingen Fredagsklubb men: “Bered en väg för Herren – Vi sjunger i advent”
Sånggudstjänst i Umeå Stadskyrka

 

Juniorgruppen (årskurs 4 och uppåt)

Dag Ämne Aktivitet
5 sept
(vecka 37)
OBS! ojämn vecka
Petrus protesterar (Joh 13:2-15) Lekar
Korvgrillning
6 okt
(vecka 40)
Vad skall vi få? (Matt 19:27-30) Pingis/brädspel/lekar
20 okt
(vecka 42)
Petrus går på vattnet (Matt 14:22-34) Kreativ verkstad/pingis
3 nov
(vecka 44)
Höstlov Ingen Juniorgrupp
17 nov
(vecka 46)
Petrus vill hindra Jesus (Matt 16:21-23) Pizzakväll
1 dec
(vecka 48)
En ovanlig fångst (Matt 17:24-27) Julpyssel med Anna-Maria
15 dec
(vecka 50)
Ingen Fredagsklubb men: “Bered en väg för Herren – Vi sjunger i advent”
Sånggudstjänst i Umeå Stadskyrka

 

Välkommen till en ny termin i Fredagsklubben och Juniorgruppen på Fridhem!

Höstens samlingar kommer, på samma sätt som under vårterminen, handla om lärjungen Petrus, som mötte Jesus och fick ett speciellt
uppdrag av honom.

Petrus lyckades inte alltid så bra med sitt uppdrag och han visste att han behövde förlåtelse för allt som blev fel. Men Jesus lämnade aldrig Petrus, för Jesus var Petrus bästa vän.

Jesus är också din och min bästa vän. Han dog och uppstod för att ge oss förlåtelse för alla våra synder och evigt liv tillsammans med honom. Jesus vill vara nära oss varje dag. Hos honom är vi helt trygga!

Vi kommer hitta på olika aktiviteter och ha kul ihop och vi hinner även med en fruktstund (Fredagsklubben) eller fika (Juniorgruppen). Det kommer att finnas frukt och fika i köket att ställa fram. Vi tar tacksamt emot hjälp från er föräldrar att skölja och dela frukten samt att ställa fram fika och plocka iordning efteråt. Om man vill ge ett ekonomiskt bidrag är det välkommet. Swisha till 123 551 08 96 (ELM Nord). Märk betalningen “barnverksamhet”.

Fredagsklubben är för barn i åk 1-3 och Juniorgruppen är för åk 4 och uppåt. Vi träffas varannan fredag (jämna veckor) på Fridhem kl 18.30-20.00 (om vi är i hallen, är sluttiden istället 20.30).

Vi ses!
/Ledarna

Kontakt:
Katrine Åström, 070-78 09 928
katrine.astrom@elmnord.se

UG hösten 2022

16 september UG upptakt David
23 september Ungdomsmöte Fjellheim
30 september Mattias
7 oktober Kvällsmöte Fridhem (Sackeuskyrkan församlingshelg)
14 oktober Kvällsmöte i Bjurfors
28 oktober Janne
11 november Mattias
25 november Janne
9 december David

Vi inbjuder ungdomarna till samlingar på Fridhem övriga fredagar kl 20, med början 21 oktober med fokus på gemenskap och enklare undervisning, samtal i något angeläget ämne, där ledarna kan hjälpa till med andakt och aftonbön.

Välkomna!

Ungdomsledare, Hjälpledare och Lärare