Sommarläger 2023

Tema: Som ett träd planterat vid vattenbäckar

27-30 juli 2023

Om den som har sin glädje i Herrens undervisning står det i Psalm 1 att han eller hon är salig. Saliga eller “av hjärtat lyckliga” blir vi först när vi är grundade i den frihet som Jesus vann åt oss genom sin död och uppståndelse.

Det är vår bön att vi genom att begrunda Guds ord, genom hans Ande, ska bli förankrade i tron och “att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.” (2 Kor 4:6)

Välkommen till årets sommarläger på Fridhem!

 

TORSDAG – 27 JULI

18.30 Inledningsmöte
Som ett träd planterat vid vattenbäckar, Ps 1: Andreas Giselsson

Länk till YouTube
Länk till inspelning

FREDAG – 28 JULI

10:00 Förmiddagsmöte
Vad säger Jesaja bok oss idag?
Jesaja i historiskt och kanoniskt sammanhang: Torbjörn Johansson

Länk till inspelning

11:15 Vad säger Jesaja bok oss idag?
Dom och frälsning: Torbjörn Johansson

Länk till inspelning

14.45 Längtan efter frihet, Joh 8:31-36: Per Kofoed Munch

Länk till inspelning

18.30 Kvällsmöte
Verkligen fria, Joh 8:31-36: Per Kofoed Munch

Länk till YouTube
Länk till inspelning

LÖRDAG – 29 JULI

10.00 Förmiddagsmöte
Vad säger Jesaja bok oss idag?
Messiaslöften och framtiden: Torbjörn Johansson

Länk till inspelning

11:15 Herren känner de rättfärdigas väg, Ps 1:6
-om att vila i nåden och gå på Herrens vägar med frimodighet: Andreas Giselsson

Länk till inspelning

14.45 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, Jes 55:4
-om David, hans liv och hur han vittnar om Kristus
Bibelberättelse för alla åldrar: Andreas Giselsson

Länk till inspelning

15.45 Du ska kalla på ett folk du inte känner, Jes 55:5
-om ELM:s utlandsmission: Rakel Smetana

Länk till inspelning

19.00 Kvällsmöte
Jesus min glädje: Per Kofoed Munch

Länk till YouTube
Länk till inspelning

SÖNDAG – 30 JULI

10.00 Högmässa 8 sön e. tref. Andlig klarsyn: David Appell
Predikan , Ep. Rom 8:12-17: Per Kofoed Munch

Länk till YouTube
Länk till inspelning

Om talarna:
Andreas Giselsson, Båstad, egenföretagare, ELM-predikant
Torbjörn Johansson, Göteborg, teol. dr, rektor vid Församlingsfakulteten
Per Kofoed Munch, Köpenhamn, präst i ELM-kirken, tidigare BV-missionär i Kenya
Pers predikningar tolkas till svenska

Pris:
Frukost: 45 kr, kvällsfika/korv: 30 kr, fruktfika: 20 kr,
lunch och kvällsmat: 80 kr

0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset
maxpris: 4 x vuxenpris

Pris hela lägret: (exkl logi och frukost): 530 kr
(inkl logi och frukost): 815 kr

Tillresande studenter och skolungdomar med mer än 15 mils resväg får 30% rabatt på lägerpriset (pris hela lägret efter avdragen rabatt: 570 kr)

Kontakt:
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070-780 99 28

Påskdagar

Skärtorsdagen 6 april

Joh 13:1-17

18.30 Sackeuskyrkan: Nattvardsgudstjänst, David Appell
19.00 Fridhem: Nattvardsgudstjänst, Daniel Brandt

Långfredagen 7 april – Fridhem

11.00 Gudstjänst Joh 19:17-30, David Appell
Sång av kören Nardus

Länk till YouTube

13.45 Vid Jesu kors

Länk till inspelning

”Vad är sanning?” Joh 18:28-40
Mikael Kero

Länk till inspelning

Stillhet vid Jesu dödsstund – Bibelläsning och bön

Länk till inspelning

16.00 Aftongudstjänst: Vid Jesu grav. Joh 19:31-42
Mikael Kero/David Appell

Länk till YouTube

Påskdagen 9 april – Fridhem

11.00 Högmässa Joh 20:1-18, Daniel Brandt

Sång av kören Glädjebud

Länk till YouTube

Söndagsskola i Arken under predikan för barn 3-9 år

13.15 Kyrkfika

Annandag påsk 10 april

Joh 20:19-23

11.00 Sackeuskyrkan: Nattvardsgudstjänst, Jan-Ulrik Smetana
15.30 Örnsköldsvik: Nattvardsgudstjänst, Jan-Ulrik Smetana

Välkommen att fira påsk på Fridhem i samarrangemang med Sackeuskyrkan!

Genom Bibeltexter och sånger får vi följa vår Herre Jesus från det Nya Förbundets instiftande i nattvarden Skärtorsdagskvällen genom lidandet som mynnar ut i Jesu seger på korset till uppståndelsens jubel på Påskdagens morgon, i möte med honom som är Uppståndelsen och Livet.

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.”
(Jes 53:5)

I år gästas vi av Mikael Kero, 30 från Luleå.
Knuten till Luleå Fridsförbund. Gått Fjellheim Bibelskole och skolans utvidgade program “Bibel og forkynnelse”. Predikant inom Misjon Sarepta.
Jobbar som uppdragsledare (järnväg) på konsultföretaget Sweco.

Våra lokala pastorer som medverkar:
David Appell, Umeå
Daniel Brandt, Umeå
Jan Ulrik Smetana, Vännäs

Pris:
fika: 40 kr, lunch: 90 kr

0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset, barn över 12 år: fullt pris
maxpris: 4 x vuxenpris

Önskar du övernattning finns möjlighet att bo på Fridhems vandrarhem (obs! självhushåll) till en kostnad av 100 kr per bädd och natt. 

Adress:
Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Föreståndare:
Katrine W Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 0935-103 01

Nyårsläger 22/23

“Hitintills Herren har hjälpt”

(Lova Herren 20, 430)

TORSDAG – 29 DECEMBER

18.30 Kvällsmöte Ebenezer – 1 Sam 7:12 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

FREDAG – 30 DECEMBER

10.00-12.00 Varför lutheran? – Daniel Johansson

15.00 Om Herren inte varit med oss… Ps 124 – David Appell
Länk till inspelning

18.00 Kvällsmöte Ung 2023 – Thor Fremmegård
Länk till YouTube

LÖRDAG – 31 DECEMBER, NYÅRSAFTON

10.00-12.00 Väktare vad lider natten Jes 21:11 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

15.00 Ur historieboken – A C Rutström – präst, poet och politiker – Lars G Brandt
Länk till inspelning

20.00 Nyårsvaka
När jag är svag – 2 Kor 12:10 – Thor Fremmegård
Länk till inspelning

SÖNDAG – 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN

11.00 Högmässa – I Jesu namn, Joh 13:1-14
Länk till YouTube
liturg: David Appell
predikant: Thor Fremmegård
barnen medverkar med sång

Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Shen och gav den namnet Eben-Ezer, och han sade: “Ända till nu har Herren hjälpt oss.”
1 Sam 7:12

Namnet på stenen är ett budskap som har hjälpt många. Guds folk har sjungit om denna hjälp: “Hitintills Herren har hjälpt mig så väl, intill idag, till idag!”

Många har erfarit: Herren har hjälpt i både motgång och medgång, i sjukdom och faror, i frestelser och prövningar.

Ändå kan vi tänka: hur blir det med framtiden och det jag ser som mörka moln i horisonten? Herren kommer emot dig och säger: Jag är densamme! Så långt som tills idag har jag hjälpt dig! Jag är trofast, jag vill hjälpa dig och bära dig idag och alla dagar!

(ur boken: “Jeg vil stadig bäre jer”, Karl K Riis)

Temat för nyårslägret 22/23 påminner oss om Guds trofasthet, bakåt i tiden igenom hela frälsningshistorien, idag – mitt i den vardag som är vår – och framåt i tiden, ända in i evigheten.Temat kommer belysas från olika vinklar under lägret och det är vår bön att vi därigenom får “växa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 3:18)

Varmt välkommen att fira nyår på Fridhem!

Om talarna
Thor Fremmegård, lärare på Fjellheim Bibelskola, Tromsö
Daniel Johansson, lektor Församlingsfakulteten, Göteborg
David Appell, kyrkoherde Sackeuskyrkan, Umeå

Pris
Enstaka måltider:
Frukost: 50 kr, kvällsfika: 40 kr, fruktfika: 20 kr, nyårsvaka: 150 kr, lunch/kvällsmat: 90 kr
logi per natt: 100 kr (Fridhem har begränsat antal sängplatser, så först till kvarn gäller!)
Hela lägret (exkl logi och frukost): 720 kr
Hela lägret (inkl logi och frukost): 1170 kr

0-4 år: gratis
5-12 år: halva priset
familjer betalar max 4 x vuxenpris

tillresande studenter och skolungdomar med mer än 15 mils resväg får 30% rabatt på lägerpriset (pris hela lägret efter avdragen rabatt: 819 kr)

Adress
Missionsgården Fridhem, Lägervägen 4, 911 34 Vännäs

Kontakt
föreståndare Katrine Worup Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070 780 99 28

Temadag – Fri och förankrad

Fri och förankrad – Luthers lilla katekes
Lördag 19 november
Fridhem

Egil Sjaastad, tidigare lärare vid Fjellhaug i Oslo, har nyligen utkommit med boken “Fri og forankret” som går igenom Luthers Lilla katekes och visar på dess betydelse för den kristna tron och själavården.

Denna dag kommer fokusera på två huvudteman i boken. Förmiddagen ägnas åt temat i bokens första del och kommer handla om katekesen och livet tillsammans i äktenskap, familj och samhälle. Med utgångspunkt i fjärde, femte och sjätte budet tar vi oss an utmaningarna som möter själavårdare i dagens samhälle.

På eftermiddagen kommer glädjen över Jesu person och verk belysas och fördjupas utifrån bokens reflektioner om andra trosartikeln. Ämnet kommer behandlas ur ett själavårdande perspektiv.

Dagen riktar sig till alla!

Lördag 19 november

10.00 Morgonbön

10.15 “Fri och förankrad” del 1 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

12.00 Lunch

13.00 “Fri och förankrad” del 2 Egil Sjaastad

Samtal och reflektion i grupper

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Återsamling i storgrupp, möjlighet att ställa frågor till Egil

ca 15.30 Avslutning

18.00 Kvällsmöte Bönen Fader vår Egil Sjaastad
Sång

Pris: lunch: 80 kr
eftermiddagsfika: 20 kr
(0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset)

Anmälan till lunch och fika senast 13 november.
Länk till anmälan.

Egils bok kommer finnas till försäljning under temadagen.

Körhelg

29-30 okt Fridhem

Lördag
10.00 Inledning
10.30 Körövning
12.00 Lunch
13.00 Körövning
14.00 Fika
14.30 Bibelstudium (Daniel)
15.30 Körövning
16.30 Middag
18.00 Offentligt möte – sångkväll med andakt (Mattias B)
Kvällsfika

Söndag
09.00 Körövning
11.00 Gudstjänst med körsång
Kyrkfika
14.30 Avslutning

Körledare:
Lotta, Maria, Lukas & Daniel
Körsångerna är på nivå för ungdomar & vuxna.
Anmälan sker via denna länk.

Sista anmälningsdag torsdag 27 oktober.

Alla är välkomna!