Plan för hösten/vintern på Fridhem.

Fredagar kl 18:30 jämna veckor, Fredagsklubben och Juniorgruppen.

Fredagar kl 18:30 Ungdomsgruppen UG

15-17/11 UG LÄGER Jakob Andersson ELU.

7/12 Julbasar / Barndag

NÅL 2019/2020 Mattias Lindström, Henrik Birgersson mfl.