Nyårsläger 21/22

2021-12-08: Uppdatering angående nyår

Smittspridningen av covid-19 ökar i vårt samhälle och vi är som arrangör av allmänna sammankomster skyldiga att vidta olika åtgärder. Från 1 december gäller att om vi samlar fler än 100 personer måste vi antingen kräva vaccinbevis, eller anvisa platser med max 8 personer per sällskap och 1 meter till nästa sällskap. Även för samlingar med färre personer ska vi tillse “att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra” [Förordning (2021:8 3 kap. 3 §) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19]. Ytterligare restriktioner är aviserade.

Vi har gjort en riskbedömning för nyårsläger och återträff och övervägt olika åtgärder. Tyvärr ser vi inte att det är möjligt att säkerställa att de här arrangemangen kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Vi har därför beslutat att

  1. återträffen för årets konfirmander skjuts upp
  2. nyårslägret begränsas till en heldag (nyårsafton) för ungdomar boende i närområdet
  3. övriga ges möjlighet att delta i vissa delar – på plats (max 100 deltagare) eller via länk. Ingen servering sker vid dessa samlingar

Nytt reviderat program är publicerat nedan.

Vi beklagar verkligen den besvikelse och de bekymmer detta medför.

FREDAG – 31 DECEMBER

NYÅRSAFTON FÖR UNGDOMAR


10.00-12 Bibelundervisning *

Uppenbarelseboken, Daniel Johansson
Länk till YouTube.

12.15 Lunch

14.00 Seminarium
Kristen i mötet med normkritik, Johannes Lyche (Zoom, ingen inspelning)

16.00 Nyårsbön *
Inför Konungens ankomst 1 Tess 5:9-11,
Joacim Brandt Erlandsson
Länk till YouTube.

17.15 Middag

21.00 Nyårsvaka
Ung i Peru, Jan-Ulrik Smetana
god mat och trevlig gemenskap

LÖRDAG – 1 JANUARI, NYÅRSDAGEN


11.00 Högmässa *

I Jesu namn
Jan-Ulrik Smetana, liturg och Joacim Brandt Erlandsson, predikan:
Ett nytt år – som Konungens barn 1 Joh 3:13-18
Länk till YouTube.

SÖNDAG – 2 JANUARI


11.00 Högmässa *

I Faderns hus
Daniel Brandt och David Appell
Länk till YouTube.

Konung i evigheternas evigheter

Temat påminner oss om att vi får avsluta ett år och börja ett nytt med frimodighet och tillförsikt. Det finns ingen anledning att misströsta eller ge upp hoppet för Jesus är Konung i evigheternas evigheter!
Möter vi inte sorg och sjukdom och tunga dagar som Guds barn? Får vi inte kämpa med synd och misslyckanden och brustna relationer?
Sanningen är att så länge vi lever här på jorden kommer allting vara trasigt – i större eller mindre utsträckning. När vi blickar inåt i oss själva finns ingen anledning till hopp och förtröstan.
Men vi får lyfta blicken till Honom som är vår Frälsare och Konung – Jesus Kristus! Han är Konung i evigheternas evigheter! Det ger frimodighet och hopp!

“Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara Konung i evigheternas evigheter.” (Upp 11:15)

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. (Hebr 10:19-20)

Kontakt
Föreståndare Jan-Ulrik Smetana, janne.smetana@elmnord.se, 0935-103 01, 072-230 22 04
Barnledare Katrine W Åström, katrine.astrom@elmnord.se, 070-78 09 928

Om talarna
Joacim Brandt Erlandsson är präst i Småland – Helga Trefaldighets församling i Alvesta och S:t Andreas lutherska församling i Emmaboda. Han prästvigdes i Missionsprovinsen i oktober förra året och bor utanför Alvesta. Joacim arbetar även som teckenspråkstolk på en grundskola i Alvesta.

Daniel Johansson är teologie doktor och präst i Missionsprovinsen, engagerad i Immanuelförsamlingen i Göteborg. Han arbetar som studierektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel bor i Mölndal tillsammans med sin hustru Inese. De har fyra barn.